“Voor ons bedrijf was het nodig weer eens terug te worden gebracht naar de basis. Tijdens de sessies heeft Monique het team op een enthousiaste, maar soms ook op uitlokkende wijze ‘aan de praat’ gekregen. Het resultaat van de sessies is dat via een aantal heldere processtappen de kernkwaliteiten van ons bedrijf door de medewerkers zelf opnieuw zijn ontdekt. Directie en medewerkers hebben samen afspraken gemaakt teneinde resultaten te verbeteren in alle opzichten; voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onszelf. Er is weer teamspirit, collegialiteit en betrokkenheid. Samen moeten we het doen en gaan we ervoor. Monique, bedankt voor je bijdrage in deze”. Ramón, eigenaar Heusschen*Copier


“De spiegel die Monique ons heeft voorgehouden en haar analyse van de bestaande situatie met een doorkijkje naar een gewenste toekomstige organisatie was helder en voor ons een eyeopener. Alle aspecten die ze heeft belicht en becommentarieerd liggen ten grondslag aan de vraag waarop wij antwoord willen. Te beginnen met de vraag of er een gemeenschappelijk doel is dat iedereen bekend is en onderschrijft, tot aan de marketingstrategie en alles wat daar tussen zit. We delen haar aanbevelingen en conclusie en gaan aan de slag met het formuleren van onze visie, waarden, doelen en strategie, om vervolgens vanuit daar weloverwogen keuzes te kunnen maken.” 


“Vanaf de zomer van 2013 werk ik intensief samen met Monique om ideeën welke we bij de Venloop hadden inzake het stimuleren van kinderen om meer te bewegen en gezonder te eten de welbekende handjes en voetjes te geven. Ook Monique liep met dit idee en dan is er al snel sprake van een “klik”. Samen zijn we aan de slag gegaan en de eerste editie overtrof onze stoutste dromen. Bijna 1.000 kinderen hebben we een fantastische middag bezorgd. Zonder de ideeën, de doorzettingskracht, de werklust en creativiteit van Monique was het mij alleen niet gelukt. Zij is de verbindende factor met overzicht in een zeer complex geheel. Nog steeds werken we met veel plezier samen en wat mij betreft nog in lengte van jaren”. 
 Wim, directeur Venloop Loopstad.com