♻️ Inzicht – Focus – Groei
Veel familiebedrijven maken een forse groei door of worstelen met continuïteitvraagstukken. Knelpunten die eigenaren ervaren zijn bijvoorbeeld:

– te weinig uren in een dag om hun werk te doen
– veel tijd verlies met ‘brandjes blussen’ in hun organisatie
– het gevoel dat ze alles zelf moeten oplossen
– het gevoel privé en zakelijk tekort te schieten

Ik help bij het inzichtelijk maken, het oplossen van deze of soortgelijke knelpunten en het optimaliseren van de organisatie, zodat de rust terugkeert en jij weer tijd heeft om te doen waar hij of zij goed in is: te ondernemen! 

De duur, kosten en belasting van een verbeter- of optimalisatie traject is afhankelijke van het specifieke vraagstuk, maar ook van de inspanning die eigenaren en hun organisatie zelf leveren.

♻️ Maatwerk
Vaak maken we een maatwerk voorstel, afgestemd op het desbetreffende vraagstuk, budget en passend bij de authenticiteit van het familiebedrijf, bij de waarden en werkwijzen. De methodieken zijn pragmatisch, bieden inzicht, brengen focus aan. Ze leveren meetbare, kwalitatieve en kwantitatieve, resultaten op.

Een traject begint altijd met een inzicht-scan, zodat de knelpunten, maar ook de goede elementen binnen de organisatie zichtbaar worden. Vervolgens bekijken we samen wie welke stappen moet ondernemen om tot een optimaal resultaat voor de organisatie te komen. Regelmatig constateren we dat kleine veranderingen binnen organisaties voldoende zijn om effectiever en efficiënter te werken en dus een hoger rendement te behalen. 

♻️ Procesconsultatie
Je worstelt met een vraag en wilt simpelweg een uur spiegelen om te komen tot nieuw inzicht. Dat kan ook bij Mothiev. Een uur kan voldoende zijn zelf weer verder te kunnen met je organisatie.

♻️ Herkenbaar?
Ervaar jij knelpunten door groei of worstel je met een continuïteit vraagstuk? Gun jij jezelf en toekomstige generaties naast een financieel ook een organisatorisch gezond en toekomstbestendig bedrijf?  l

Ik luister graag naar je verhaal! Stuur vrijblijvend een e-mail naar info@mothiev.nl of bel naar 06-1508 0052 voor een kennismakingsgesprek.