Regelmatig kom ik het tegen bij bedrijven: men acteert in de waan van de dag en vergeet hun organisatie mee te nemen in hun (communicatie) proces. Nu gebeurt het in een politieke omgeving: de inwoners van Groot Brittannië hebben ervoor gekozen om uit de Europese Unie te stappen. De meningen over de (economische) gevolgen voor de EU en Groot Brittannië verschillen. Zelf heb ik het neutraal gevolgd.
Afgelopen week verbaasde ik mij toch. Mij bekroop het gevoel dat een heleboel mensen een keuze hebben gemaakt, zonder precies te weten waarvoor ze kiezen. Ze weten enerzijds niet exact waar Europa voor staat, qua storytelling een gemiste kans van de EU dat teveel vanuit zichzelf acteerde en te weinig bezig was met het meenemen van de achterban. Anderzijds lijkt het Brexit kamp ook geen helder plan te hebben. De onvrede binnen bepaalde wijken over onderwerpen als immigratie, hebben de voorstanders aangegrepen om inwoners te overtuigen om voor vertrek te stemmen. De echte onderbouwing bleef uit, leek overbodig omdat men inspeelde op het sentiment. De vraag is nu of Groot Brittannië met uittreding daadwerkelijk deze problematieke op kan lossen. Langzaam komt er realisme. Er komen ook tekenen van de negatieve kanten van een Brexit. Het lijkt erop dat er geen doordacht plan voor uitvoering klaar ligt en dat veroorzaakt onrust.

Onrust helpt allesbehalve, dat kost over het algemeen heel veel geld.
In mijn werk zie ik het met enige regelmaat. Eigenaren die beslissingen nemen en keuzes maken in de waan van de dag, vanuit hun eigen perceptie. Korte termijn gedreven. Men neemt zich niet de rust en tijd om weloverwogen een beslissing te nemen, met draagvlak van hun medewerkers of familie, op basis van hun lange termijn doelen. Medewerkers volgen, maar zijn inhoudelijk afgehaakt. Het resultaat is meestal dat de sfeer verslechterd, de focus weg is, mensen een andere baan zoeken en doelen niet worden behaald.
Over het algemeen wil een eigenaar (te) snel tot actie overgaan en ‘vergeten’ ze voor het gemak een aantal stappen. Juist de stappen die ze vergeten dragen bij aan het succes van de onderneming. Denk hierbij bv aan je visie communiceren naar je medewerkers, de dialoog aangaan en hun ervaringen gebruiken, samen heldere, smart geformuleerde, realistische doelen opstellen. Juist deze stappen dragen bij aan betrokkenheid, draagvlak waar een deel van de motivatie uit voort komt. Het valt of staat met het doorlopen van een gezamenlijk (communicatie) proces.
Snelle keuzes lijken goed op het moment, maar blijken achteraf regelmatig meer tijd en geld te kosten dan nodig was geweest. Gun je jezelf iets meer tijd bij het maken van keuzes, dan is het meestal op langere termijn veel effectiever en levert het (meer) geld op.

Kortom communicatie is geen kostenpost, het is juist de smeerolie binnen je bedrijf. Het is de basis voor het bereiken van een kwalitatief goed resultaat. Het is een proces dat continu aandacht nodig heeft. Als jij je bedrijf wilt verbeteren en wilt laten groeien, dan ben je afhankelijk van onder meer het commitment medewerkers en familie. Als het commitment ontbreekt, dan kun je je doelen niet bereiken.
De wereld om ons heen verandert snel. Zie het als een kans en benut deze met je team en met je familie. Alleen kun je niks, samen des te meer. Sta open voor andere visies. Het is van belang om je business integraal aan te vliegen. Doorbreek tunnelvisie, zorg voor een frisse blik op je business. Breng je verbeterpotentieel in kaart. Focus en formuleer je doelen smart. Zorg voor draagvlak door tijd te investeren, samen te werken, keuzes te maken die bijdragen aan je doel. Vertrouwen, interactie en een open dialoog zijn nodig om uiteindelijk je doelen realiseren en je verbeterpotentieel benutten.

Hieronder een aantal tips waar je wellicht zelf mee aan de slag kunt.
1.Integrale aanpak Bekijk je business integraal. Alle aspecten binnen je bedrijf zijn met elkaar verbonden. Als je aan de ene parameter draait heeft dat gevolge voor de andere. Ze zijn allemaal, in meer of mindere mate van belang voor het rendement dat je wilt realiseren.
2.Formuleer smart Waarom doe je wat je doet? Wat is je bedrijfsvisie? Welke resultaat wil je behalen? Welke strategische scenario’s kun je formuleren die je in de juiste richting brengen. Benoem hierbij ook de potentiele bedreigingen, ook waar je geen invloed op hebt. Formuleer dit helder en smart. Verplaats je hierbij ook in je doelgroep en in marktontwikkelingen. Het businessplan dat je als bedrijf wilt realiseren vertaal je vervolgens naar concrete, smart geformuleerde, maar vooral gedragen en realistische doelen. Je kunt zowel de kwalitatieve als kwantitatieve elementen meetbaar maken en hierop sturen.
3. Stakeholders Waaraan hebben ze behoefte? Enerzijds je bv. klanten, maar vooral ook binnen je bedrijf ben je hier voortdurend mee bezig. Je wilt namelijk je omzetdoelstellingen bereiken en daarvoor zullen je medewerkers de juiste focus moeten hebben. Zij zijn je grootse marketinginstrument en bepalen voor een groot deel je resultaat. Benut hun kennis en betrek ze voortdurend bij je proces, zorg voor een open dialoog.
4. Actie Zodra je smart geformuleerde, gedragen, doelstellingen hebt, ga je een stappen- en actieplan uitwerken om deze te bereiken. Maak deze stappen, inclusief het (communicatie)proces meetbaar en evalueer tussentijds. Timing maar ook de interactie, dialoog en samenwerking tussen medewerkers of afdelingen is van groot belang. Het is de voorwaarde voor kwaliteit en succes. Het is een continu proces.
5. Organisatie- en communicatieproces Begin tijdig. Vooruitzien. Reserveer ieder kwartaal tijd voor je lange termijn plannen. Manage en informeer je medewerkers, zodat je zelf tijd over houdt om met strategische zaken bezig te zijn. Als je tijdig begint, kun je anticiperen op de markt, op veranderingen. Je signaleert deze sneller. Als je medewerkers een juiste focus hebben, zullen zij ook in hun dagelijkse werkzaamheden kansen en bedreigingen in de markt signaleren. Zorg voortdurend voor informatie uitwisseling.
6. Focus Maak bewuste keuzes. Werk continu met het lange termijn doel voor ogen dat je wilt bereiken. Maak doelen concreet, ook qua tijd. Richt je op de zaken waar je zelf, als bedrijf, invloed op hebt. Dit helpt je uiteindelijk ook om je eigen doelen te realiseren, kosten te besparen of om extra omzet te realiseren.

Heb jij ook nog verbeterpotentieel binnen je bedrijf of wil jij weten of er nog optimalisatiekansen zijn binnen je interne organisatie(proces) en vind je het een drempel om ermee aan de slag te gaan? Benader mij gerust eens om geheel vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken om het verbeterpotentieel binnen je bedrijf zichtbaar te maken en je organisatie een stapje verder te brengen.

Monique Thijssen | Mothiev

06- 1508 0052