Kansen. We laten ze iedere dag voorbij gaan. Of zien ze als bedreiging. 
Iedereen spreekt over crisis. Het gaat slecht met Nederland, met Europa. 
Toch zien wij voldoende mogelijkheden om een bedreiging om te buigen in een kans.

De basis: mensen. Ieder individu heeft competenties. Maak gebruik van de kracht van mensen. Benut de kwaliteiten van uw medewerkers. Zij maken het verschil. Ook voor uw bedrijf.

De directie legt vaak op hoe er gewerkt dient te worden. Medewerkers krijgen instructies en gaan aan de slag. De dialoog, de interactie blijft uit. De kennis en kunde van medewerkers blijft onbenut. Resultaat: geen optimale processen en geen optimaal rendement.

In deze tijden van crisis is een veel gehoorde uitspraak ‘we moeten bezuinigen’. Vaak bezuinigt een bedrijf door minder uit te geven aan scholing van medewerkers of het jaarlijkse personeelsuitje. Of worden medewerkers ontslagen of bij vertrek niet meer vervangen. 

Maar heeft u wel eens overwogen om uw medewerker te vragen hoe hij zijn of haar werk zou doen als hij het zelf mocht invullen? Waar uw medewerkers kansen ziet om uw bedrijfsproces te optimaliseren?

De dialoog aangaan met uw eigen medewerkers kost weinig energie, maar levert veel op. Groot extra voordeel is dat er meer begrip komt en betrokkenheid ontstaat bij uw bedrijf. Ze voelen zich gehoord, zich gezien. Zeker als hun idee wordt overgenomen en het een positief effect heeft op bijvoorbeeld het verdienmodel van of de samenwerking binnen de organisatie.

Kortom: investeer tijd in uw medewerkers. Organiseer de dialoog. Luister. Neem de goede ideeën over en implementeer ze in uw organisatie. Betrek uw medewerkers bij uw ‘uitdagingen’ en vraag ze mee te denken over oplossingen. Mensen daar gaat het om, zij maken het verschil!