Mothiev kijkt met een frisse blik naar de het probleem waarmee het kleinere familiebedrijf (5-75 fte) worstelt, maakt knelpunten inzichtelijk en brengt focus aan. Veelal liggen specifieke vraagstukken als organisatiegroei, kwaliteit en continuïteit hieraan ten grondslag.

Kleinere bedrijven denken vaak dat ze’ te klein’ zijn voor dit soort optimalisatie- of verbetertrajecten of dat het te duur is. Het tegendeel is waar!  Mothiev werk met pragmatische methodieken die zeer geschikt zijn voor kleinere ondernemers en concrete, kwalitatieve en kwantitatieve resultaten opleveren.

Ieder familiebedrijf is uniek. Heeft eigen waarden en een eigen werkwijze. Hierin verplaatst Mothiev zich en past ze haar werkwijze op aan. De betrokkenen ervaren onder meer hoe ze zelf meer kunnen betekenen voor de eigen organisatie en daarmee (omzet)groei kunnen bevorderen.

Een greep uit de vraagstukken die regelmatig tegen komt bij kleinere ondernemingen:

 • Je verliest omzet  en maakt extra kosten door een matige communicatie intern, onvoldoende samenwerking tussen afdelingen en een verslechterde sfeer. Hoe verbeter je dit?
 • Er is veel verloop van medewerkers. Dit kost veel geld.  Het is lastig om goede medewerkers te vinden en ze voor lange termijn te verbinden aan mijn bedrijf?
 • Je (familie)-identiteit, normen en waarden (bedrijfscultuur) wordt onvoldoende uitgedragen, het ontbreekt aan draagvlak en daardoor verlies je omzet  . Hoe verbeter je dit? Hoe wil je dat klanten je organisatie beleven?
 • In korte tijd is het bedrijf fors gegroeid qua omzet en ook qua medewerkers. Hoe optimaliseer je de interne organisatie- en communicatieprocessen?
 • Je verspilt veel tijd aan bijzaken, wordt geleefd door de waan van de dag. Hoe krijgt je meer tijd voor lange termijn vraagstukken of acquisitie en kun je continuïteit borgen? 
 • Hoe blijf je concurrerend en maak je de  juiste keuze om te zorgen dat het bedrijf over gedragen kan worden naar de volgende generatie?
 • Hoe ga je de volgende generatie betrekken en het communicatieproces organiseren, zodat het bedrijf uiteindelijke overgedragen kan worden naar de volgende generatie?
 • Communicatie:  issues die vaak onuitgesproken blijven, maar voelbaar aanwezig zijn . Hoe verbeter je de onderlinge relaties en maak je (de juiste) onderwerpen bespreekbaar?

Het gesprek aan gaan en verwachtingen managen, zijn de eerste stappen naar een effectieve, integrale, verandering of bijsturing. Medewerkers actief betrekken. Zo ontstaat het benodigde draagvlak en beweging in de gewenste richting.
Dit vertaalt zich in een strategie of plan van aanpak en vervolgens wordt dit geborgd in alle processen, producten, diensten en in het gedrag .

HET RESULTAAT
Enkele voorbeelden van resultaten die ondernemers van een familiebedrijf bereiken:

 • Weer effectief en efficiënt, met gemotiveerde medewerkers, werken. Bezig zijn met de corebusiness. En dus met geld verdienen
 • Een heldere organisatiepositionering en identiteit waarmee uw klanten en medewerkers zich kunnen identificeren. Waar toekomstige medewerkers zich door aangesproken voelen en willen werken
 • Het optimaal inzetten en benutten van de kwaliteiten van medewerkers. Ze kunnen persoonlijke ambities verwezenlijken in lijn van de bedrijfsdoelen, zijn betrokken en flexibel.
 • Sfeer en teamspirit is weer prettig. De samenwerking optimaal. Rust keert terug in het bedrijf, maar zeker ook in het privéleven
 • Een  lange termijn focus. De organisatie is flexibel en kan vlug  inspelen op een snel veranderende markt. Het bedrijf blijft concurrerend en behouden voor de volgende generatie
 • Een betrouwbare en authentieke uitstraling bij relaties hebben. Concurrerend zijn nu en in de toekomst
 • De volgende generatie is klaar om het stokje over te nemen en kan op eigen wijze invulling geven aan de voortzetting

  Meer weten?

  Neem gerust en geheel vrijblijvend contact op met Monique Thijssen via 06- 1508 0052.