Veel bedrijven werken met een korte termijn visie. Hun doel is zo snel mogelijk winst maken. Zij maken de afweging voor de keuze van morgen vandaag. Bij familiebedrijven ligt dit over het algemeen anders. Zij hebben een lange termijn visie en gaan voor rendement. Niet voor winst op de korte termijn. Zij streven juist naar continuïteit.

Bedrijven die een doordachte lange termijn visie hebben creëren meer rust. Zij toetsen hun korte termijn keuzes aan de lange termijn visie. Hierdoor kunnen ze beslissingen weloverwogen maken. Als ze geacht worden vandaag een keuze voor morgen te maken, dan kan deze doordacht worden gemaakt. Ad hoc werken wordt zo structuur. Neem bv. sponsoring. Als er een aanvraag komt kan deze getoetst worden aan de lange termijn visie. Dit vergt enkele minuten om te bepalen of het inwilligen van het verzoek bijdraagt aan het bereiken van de bedrijfsdoelen.

Toch is het voor veel bedrijven lastig. Het overleg voor lange termijn wegstrepen uit uw agenda, omdat er een korte termijn afspraak belangrijker is? Herkent u het ook? Het blijkt in de praktijk bij veel bedrijven regelmatig te gebeuren Het is echter aan te bevelen om juist tijd vrij te maken om na te denken over uw lange termijn visie. U hierin laten begeleiden of coachen kan vaak de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ zijn.

Het draait allemaal om focussen. Bedrijfsdoelen scherp op het netvlies krijgen. Vaak in combinatie met uw persoonlijk doel. Om tot de kern te komen zijn er behoorlijk wat vragen die u dient te beantwoorden c.q. issues waar u iets van moet vinden, zoals: Waar liggen de toekomstige marktkansen? Wat zijn bedreigingen?  Wat is uw eigen ambitie? Wat betekent dat voor de huidige bedrijfsvoering? En voor de producten of diensten die u aanbiedt? Wilt u groeien of juist uw huidige marktaandeel behouden?  Afhankelijk van in welke fase u en uw bedrijf zich bevinden, komen ook vragen aan de orde rondom thema’s als: bedrijfsopvolging, verkrijgen van draagvlak, competenties die nodig zijn om uw lange termijn doelen te bereiken.

Kortom: investeer tijd in uw lange termijn visie. Neem regelmatig afstand van uw dagelijkse beslommeringen zodat er ruimte ontstaat om na te denken over uw toekomst en die van uw bedrijf. Vraag ook uw medewerkers welke kansen en/of bedreigingen zij signaleren en hoe zij de toekomst zien. Vaak voorzien ze u van waardevolle informatie.

Door de juiste focus creëert u duidelijkheid en rust in uw dagelijkse werk. Wat zich vertaalt naar een stuk professionaliteit in de organisatie. Mede hierdoor worden juiste keuzes gemaakt en is de eerste stap op weg naar continuïteit gezet!

Een keer van gedachten wisselen? Bel mij gerust op 06-15080052