De droom van ieder eigenaar: weinig verloop onder medewerkers, minimale kosten voor werving, eenmalige inwerkperiodes, weinig ziekteverzuim, hoge productiviteit, een prettige en collegiale samenwerking binnen het team. Niets is ze teveel. Ze zijn flexibel en denken proactief mee. Jouw medewerkers zijn slagvaardig, realiseren alle doelen en veranderen continu mee in de snel wijzigende markt. De organisatie functioneert als een goed geoliede machine waar ieder individu precies weet wat te doen. Aan geschikte kandidaten geen gebrek. Je kunt kiezen: een vijver vol aan geschikte kandidaten die bij jouw bedrijf willen werken. Studenten weten je te vinden als geschikt stage bedrijf. Jij maakt weinig kosten, bent concurrerend in je branche. Je werkt zo effectief en efficiënt als überhaupt maar kan en het hele interne organisatieproces is optimaal georganiseerd. Kortom: je kunt ongeremd doorgroeien, want door die enthousiaste, positieve en betrokken medewerkers zijn je klanten ook tevreden en loyaal en dit resulteert dan ook in een zeer winstgevend bedrijf.

Helaas is de werkelijkheid vaak anders. Je maakt continu veel kosten: regelmatig nieuwe medewerkers werven, inwerken, opleiden. En een groot deel verlaat je bedrijf weer binnen een jaar. Heb je net veel kosten gemaakt voor hun opleiding en zijn ze zo goed als ingewerkt, kun je weer opnieuw beginnen. Op maar niet te spreken over de druk die dat veroorzaakt bij medewerkers die al het werk weer op moeten vangen. Regelmatig zieke werknemers. Teamspirit is soms ver te zoeken en dit wordt onder meer zichtbaar in de kwaliteit.

Hoe vind je nu goede medewerkers? Medewerkers die zich thuis voelen bij je organisatie, die zich voor lange termijn aan je bedrijf verbinden, die goed presteren, mee bewegen met en inspringen op de snel veranderende markt. Medewerkers die het snappen, die jouw bedrijfsfilosofie uitdragen. Die bijdragen aan een prettige teamspirit, productief zijn, zodat je je concurrenten voor blijft en je bedrijf kunt laten groeien.
Hoe zorg je ervoor dat juist díe goede medewerkers voor jouw onderneming kiezen en niet voor de concurrent of een multinational? Hoe blijf je aantrekkelijk; nu en in de toekomst, zodat de continuïteit van je onderneming geborgd blijft?

Een aantal tips die wellicht helpen:
Begin intern. ‘If you get the inside right, the outside will fall into place”, aldus Eckhart Toll.
• Analyseer je organisatie. Je identiteit. Hoe is het nu? Wat wil je in de toekomst zijn? Wat ervaren je huidige medewerkers?
• Destilleer hieruit een aantal aandachtspunten. Formuleer een strategie. Definieer hoe jouw bedrijf zich de komende jaren gaat positioneren. Dus welke wenselijke positie je in gaat nemen in de markt.
• Zorg dat e.e.a. intern gaat leven. Communiceer en organiseer op een wijze dat iedere medewerker de juiste focus heeft, zich erin herkent en zich betrokken voelt. Dezelfde doelen nastreeft, zich committeert en verantwoordelijkheid neemt voor
zijn specifiek werkgebied ,met bijbehorende taken.
• Optimaliseer interne organisatie- en communicatieprocessen. Verbeter onderlinge relaties en zorg voor goede verbindingen onderling. Zorg voor een goede borging en implementatie.
• Maak je medewerkers ambassadeur van je bedrijf. Zij zijn je grootse marketinginstrument. Zij bepalen voor een groot deel hoe de identiteit wordt uitgedragen en dus hoe de ‘markt’ je organisatie beleeft.
• Ontwikkel vervolgens ook een concept voor externe communicatie dat draagvlak heeft van je grootste marketinginstrument: je eigen medewerkers. Dit dient voort te vloeien uit het interne concept.

Het belangrijkste aandachtspunt bij het hele proces is: continu actief communiceren. Vanuit een gedragen identiteit een heldere propositie formuleren. Communicatie is een onderschat middel, maar het meest effectieve dat een bedrijf in kan zetten om de perceptie bij de doelgroep te beïnvloeden. Ga zelf actief de dialoog aan. Waarom ben jij dé meest geschikte werkgever? Geef aan welke kansen je bedrijf biedt.

Kortom: investeer tijd in medewerkerscommunicatie oftewel employer branding. Organiseer de dialoog. Onderscheid je en wordt aantrekkelijk(er). Borg zo de continuïteit en vergroot je concurrentievoordeel. Investeer in je medewerkers, maak ze tot ambassadeur en werf zo juiste en bijpassende toekomstige werknemers! Mensen maken het verschil!

Hoe ga jij het verschil maken?

Mocht je een keer willen sparren over employer branding of de optimalisatiekansen binnen jouw organisatie, neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact met me op.

Monique Thijssen | Mothiev
06- 1508 0052