Een overzicht van de aandachtsvelden waarbij de expertise en pragmatisch toepasbare methodieken van Mothiev van toegevoegde waarde zijn. Als onafhankelijke (sparrings)partner of als vertrouwenspersoon begeleidt zij kleinere familiebedrijven pragmatisch bij het behalen van hun organisatiedoelstellingen. De methodieken en expertise worden altijd op maat ingezet.  Ze zijn erop gericht op inzicht te geven, waarna de organisatie zelf weloverwogen keuzes kan maken.

De expertise van Mothiev bevindt zich enerzijds op inzicht krijgen in en het verbeteren van de interne organisatie (en communicatie) en de organisatieprocessen. Anderzijds heeft zij ook veel ervaring om ondernemers te begeleiden op het snijvlak eigenaar | onderneming | familie. Verder werkt zij samen met diverse partijen, die expertise in huis hebben voor specifieke deelonderwerpen.

Het resultaat? Op lange termijn draagt het bij aan de continuïteit van uw onderneming; dus rust en tijd om te ondernemen enerzijds en rendement uit zachte verdieneffecten anderzijds. Realiseer u wel: het behalen van het resultaat is mede afhankelijk van het medewerkers commitment en de eigen inspanning.

Bij welke vraagstukken kan Mothiev van dienst zijn:

 

INTERNE ORGANISATIE

Regelmatig omvatten trajecten een combinatie van onderstaande deelonderwerpen.

 • Organisatieproces integraal analyseren en optimaliseren
 • Effectiever en efficiënter werken / time management
 • Teamsfeer en betrokkenheid medewerkers verbeteren
 • Identiteit herijken
 • Focus aanbrengen en aansturen vanuit hoofdzaken
 • Strategie ontwikkeling voor employer branding
 • Sparringpartner / vertrouwenspersoon team of individuele medewerkers
 • Borging en vertaalslag van strategie naar praktijk
 • Vertaling interne organisatiedoelen naar externe doelgroepen


EIGENAAR | ONDERNEMING | FAMILIE 

Deze drie elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Emotie en vertrouwen speelt hierbij een grote rol. Enkel door deze elementen integraal te bekijken en te benaderen kan er daadwerkelijk resultaat worden geboekt op de lange termijn.

 • Sparringpartner / vertrouwenspersoon eigenaar
 • Continuïteit borgen
 • Communicatie & samenwerken
 • Strategie ontwikkeling overdracht volgende generatie
 • Balans hervinden
 • Focus aanbrengen en aansturen vanuit hoofdzaken
 • Waarden & visie herijken


DIVERSEN

 • Interim Management of project begeleiding
 • Workshops en interventies
 • Relatie Event

Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact op, voor uw specifiek vraagstuk of  een kennismakingsgesprek.